Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Położna środowiskowo-rodzinna

Wykonujemy szczepienia
przeciwko COVID-19

Więcej informacji
tel. 81 752 02 26 oraz 531 709 409

Położna środowiskowo-rodzinna

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Wybór lub zmianę położnej można dokonać maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym.


Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
  • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych (w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjentki),
  • wizytę patronażową,
  • wizytę profilaktyczną.

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00
(zgodnie z harmonogramem pracy w przychodni)

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują:

rozpoznanie problemów zdrowotnych, a także zaplanowanie i realizację, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa.

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentki, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Położna środowiskowo-rodzinna NZOZ LEK-MED 2:
Izabela Gogola, telefon: 574 531 709

Położna środowiskowa realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej; świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wystawionego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. 

Na wyposażeniu gabinetu położnej środowiskwo-rodzinnej znajduje się m. in. nowo zakupiony aparat KTG (kardiotokograf) służący do monitorowania akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy.

Badanie aparatem KTG dla naszych pacjentek wykonywane jest bezpłatnie.