Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia lekarza rodzinnego

Wykonujemy szczepienia
przeciwko COVID-19

Więcej informacji
tel. 81 752 02 26 oraz 531 709 409

Poradnia lekarza rodzinnego - jesteśmy przychodnią z wieloletnim doświadczeniem, otaczamy opieką całe rodziny. W ramach kontraktu z NFZ udzielamy bezpłatnych świadczeń medycznych, które obejmują profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru (druki w rejestracji przychodni). Nie ma konieczności uprzedniego wypisywania się z przychodni, do której pacjent należał dotychczas. Zmiany lekarza można dokonywać bez konsekwencji 2 razy w roku.

RECEPTA na leki stałe.Zgodnie z ustawą z dn. 01.01.2015 pacjent ma prawo uzyskać receptę w celu kontynuacji leczenia bez osobistego stawienia się na wizytę lekarską. Aby uzyskać receptę należy złożyć w rejestracji kartkę z danymi (Imię, Nazwisko, Nazwa leku, ilość opakowań) i zgłosić się po odbiór za dwa dni.

Lekarz prowadzący pacjenta w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do wystawienia pisemnej informacji dla lekarza kierującego / POZ – nie rzadziej niż co 12 miesięcy - o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach i ich stosowaniu oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Otrzymane zaświadczenie pacjent powinien przekazać lekarzowi kierującemu/POZ. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, lekarz rodzinny może wystawiać recepty przez okres wskazany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty.

Wizyty domowe codziennie 11.30-12.30 oraz 13.30-14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.


lek. med. Elżbieta Wójtowicz

pediatra

Przyjmuje w dniach:
Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek 08.00-13.30
Środa 12.00-18.00
Czwartek 08.00-13.30
Piątek Przemiennie (co drugi tydzień) 08.00-13.30 lub 12.00-18.00
Rejestracja telefoniczna: tel. 81 75 20 226 lub 531 709 409

lek. med. Anna Solecka

pediatra

Przyjmuje w dniach:
Poniedziałek 08:00-13:30
Wtorek 12.00-18.00
Środa 08.00-13.30
Czwartek 12.00-18.00
Piątek Przemiennie (co drugi tydzień) 08:00-13:30 lub 12.00-18.00
Rejestracja telefoniczna: tel. 81 75 20 226 lub 531 709 409

lek. med. Elżbieta Krzysiak

specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

Przyjmuje w dniach:
Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek 12.00-18.00
Środa 08.00-13.30
Czwartek 08.00-13.30
Piątek Przemiennie (co drugi tydzień) 08:00-13:30 lub 12:00-18:00
Rejestracja telefoniczna: tel. 81 75 20 226 lub 531 709 409

lek. med. Żaneta Gut

specjalista medycyny rodzinnej

Przyjmuje w dniach:
Poniedziałek 08.00-13.30
Wtorek 08.00-13.30
Środa 12.00-18.00
Czwartek 12.00-18.00
Piątek Przemiennie (co drugi tydzień) 08:00-13:30 lub 12:00-18:00
Rejestracja telefoniczna: tel. 81 75 20 226 lub 531 709 409