Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kontakt z Przychodnią

Godziny pracy Przychodni

Rejestracja
telefoniczna lub osobista od godz. 7.30
tel. 81 752 02 26 oraz 531 709 409

Praktyka czynna od poniedziałku do piątku od 8:00-18:00, sobota, niedziela i święta nieczynna.
W pozostałych dniach/godzinach dyżur pełni Ambulatorium SPZOZ. Łęczna ul. Krasnystawska 52 tel. 81 752 62 90.

Rejestracja

Telefon: 81 752 02 26,
531 709 409

Adres Przychodni

Łęczna, ul. Stanisława Staszica 9

Adres e-mail

rejestracja@lekmed2.pl